Công trình đã thực hiện
1. Các công trình Thương mại
- Khách sạn Hilton Hà Nội
- Nhà hàng Wild Rice - Lá Lúa
- Nhà hàng Wild Lotus - Dã Liên


2. Các khu căn hộ cao cấp và cho thuê
- Khu căn hộ cao cấp Mayfair
- Khu căn hộ cao cấp Rose Garden
- Khu căn hộ cao cấp CoCo International
- Khu căn hộ cao cấp Hanoi Club

3. Các công trình nhà Đại sứ ở Hà Nội

- Dinh thự của Đại sứ Liên minh Châu Âu
- Dinh thự của Đại sứ Australia ở Việt Nam
- Dinh thự của Đại sứ Canada tại Việt Nam
- Dinh thự của Đại sứ Hoàng Gia Đan Mạch
- Dinh thự của Đại sứ Hoàng Gia Hà Lan
- Dinh thự của Đại sứ Hungari tại Việt Nam
- Dinh thự của Tổng Giám đốc Beeline tại Việt Nam